Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Откриването на учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

Откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе официално само за първи клас от 9.00 часа.

Останалите ученици да се явят в училище без родители, както следва:

  • II, III, IV клас от 10.00 ч. до 11.00 ч.
  • V, VI, VII клас от 11.30 ч. до 12.30 ч.

Ще се проведе час на класа и ще бъдат раздадени учебниците.

Родителски срещи:

За петите класове родителската среща ще се проведе присъствено 

на 16.09.2020 г. от 18:00 ч. Всички учители, които ще преподават, ще се представят.

Класни ръководители:

клас – Елза Борисова

клас – Светлана Киприна

клас – Мария Асенова

клас – Елена Маринова

За останалите класове родителските срещи ще се проведат онлайн. Информация за датата и часа ще получите от класните ръководители.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене