Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Заявления за второ класиране до 12 часа на 12.06.2020 г.

Училището ще приема заявления за второ класиране до 12 часа на 12.06.2020 г.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене