Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Приети ученици за I клас за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители,

Списъкът на приетите ученици за I клас за учебната 2020-2021 година може да намерите в меню Прием - 1 клас - Приети ученици.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене