Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Заявления за прием в първи клас

Уважаеми родители, 

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21 април до 21 май само на електронната поща на училището. Адресната регистрация ще бъде проверена служебно. На следващия ден ще получите входящ номер.
Чуждият език, който ще изучават учениците  - английски език.
Търсете информация в секция прием - 1 клас в заповед на директора.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене