Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Подаване на заявления за прием в 1 клас

Подаване на заявления за прием в 1 клас от 16 април до 16 май вкл. от 9.00 до 13.00 часа в 6 ОУ и на електронния адрес на училището.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене