Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Коледен базар

На 18.12 и 19.12.2017г. от 11.30 часа до 13.30 часа ще се проведе ежегодният Коледен базар в 6 ОУ.
Събраните средства от базара ще се използват за подпомагането на деца в нужда от училището.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене