Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

ВАЖНО! 10-16.05.2017г.

В периода 10-16.05.2017г. учениците от 1 до 4 клас ще учат със същото седмично разписание сутрин от 8.00 до 13.00 часа заради провеждане на национално външно оценяване в 4 клас, а учениците от 5 до 7 клас ще учат след обяд, като 7-ми час ще бъде взет нулев.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене