Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Благодарим Ви!

Уважаеми родители,

Благодаря Ви за усилията, отделеното време и предоставените средства, за да подкрепим едно дете със затруднения.


На Коледния базар бяха събрани 3000 лева , с които ще бъде закупена инвалидна количка за Гергана Петкова.
Нека във всички домове светне коледната звезда и стопли сърцата ни.
Честито Рождество Христово!

Директор: И.Спасова

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене