Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Междуучилищна викторина на английски език

На 20 април 2016г. От 8.00 до 9.20 часа в кабинета по музика ще се проведе междуучилищна викторина на английски език. В нея ще участват четири отбора от петите класове, родители и учители. Организатори на събитието са езикова школа . International House Sofia, издателство Клет България и English Language Centre.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене