Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Уважаеми родители,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и обхвата на учениците Ви информираме, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

На 12.06.2020 г. в 13 часа Комисията  за обработване на документи за прием в първи клас, назначена със Заповед  No 1461-641/18.03.2020  г. на директора на 6 ОУ, и старши експерт „Образование“ от район „Средец“ на Столична община ще извършат жребий за второ класиране на кандидатите за първи клас от четвърта група.

На 28.05.2020 г. в 13 часа Комисията  за обработване на документи за прием в първи клас, назначена със Заповед  No 1461-641/18.03.2020  г. на директора на 6 ОУ, и старши експерт „Образование“ от район „Средец“ на Столична община ще извършат жребий за класиране на кандидатите за първи клас от четвърта група.   

Скъпи учители, ученици, родители,

Поздравявам Ви по случай най-светлия български празник за българското училище – 24 май.

Денят, в който свеждаме глава пред делото на светите солунски братя Константин Кирил Философ и брат му Методий, сътворили за българите и славяните свещените знаци, с които знанието стига до всеки, жаден да го поеме. Светлината на знанието озарява пътя на християнските народи и носи просветление.

 В нашето съвремие чрез книгата открехваме онази вълшебна врата към един приказен, непознат свят, в който ни очакват чудеса, приключения, нови знания. Тя се превръща в богатство за този, който я цени и съхранява.

В този празничен ден правим поклон пред учителя, когото всеки от нас носи в сърцето си. Мъдрецът, подал ръка на малкия човек, за да го води по пътя на знанието, на крилете на фантазията, към мечтите.

Този ден е празник на творческия дух, създаващ красота, хармония, сияние чрез четката и цветовете, музиката и танца. Празник на всичко онова, което се превръща в творение, създадено от човешкото вдъхновение.

Нека в душите ни ехти и химнът, който е знаменателен за нас – „Върви народе възродени” и напомня за българския род и език, за националната гордост и самочувствието ни на българи.

Честит празник!

С уважение,

Ивелина Спасова

Директор на 6 ОУ „Граф Игнатиев”

Уважаеми родители,  
 
Поради обявеното извънредно положение, заявленията за прием в 1-ви клас ще се подават само електронно.  
Заявлението може да намерите тук : https://forms.gle/LVyxsA4jGT8jeB458
и в раздел  Прием- 1 клас.

Уважаеми родители, 

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21 април до 21 май само на електронната поща на училището. Адресната регистрация ще бъде проверена служебно. На следващия ден ще получите входящ номер.
Чуждият език, който ще изучават учениците  - английски език.
Търсете информация в секция прием - 1 клас в заповед на директора.

Организация на обучението в електронна среда

Уважаеми родители и ученици ,

Информираме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна в 6 ОУ „Граф Игнатиев“ е създадена следната организация за дистанционно обучение за периода 16 – 29.03.2020 г.:

          Обучението ще се осъществява основно чрез G Suite в Classroom /в прогимназиален етап/ , електронния дневник One Book и чрез електронните пощи /за начален етап/.

  • График за провеждане на обучението в електронна среда:

Учебният ден ще бъде от 9 до 13 часа при спазване на седмичното разписание за втория учебен срок.

В този интервал от деня учениците ще получават задачи за изпълнение, текстове, презентации, видео уроци, указания за самоподготовка.

Учителите използват времето за поставяне на задания и осъществяване на обратна връзка с учениците.

Учениците от прогимназиален етап имат ангажимент в този часови интервал да бъдат в Google класната стая и да следят получените задания и сроковете за изпълнение.

Учиниците от начален етап ще получават материалите за работа по имейл, изпратен от класния ръководител до родителя.

  • Осъществяването на комуникация с учителите ще се извършва чрез електронните пощи, електронния дневник, електронната платформа G Suite, Viber групи и други канали, уточнени с родителите.

Надяваме се да се включите активно в организираното дистанционно обучение.

Вярваме, че заедно ще успеем да посрещнем това предизвикателство.

Благодарим Ви за разбирането и подкрепата!

 

Бъдете здрави!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Уважаеми родители,

От 16.03.2020 г. ще бъдат завишени нивата на санитарен контрол в 6 ОУ и ще бъде ограничен достъпът на външни лица до сградата на училището.

С цел превенция на вирусни инфекции Ви призоваваме да осигурите на децата си дезинфекциращи мокри кърпички за ръце. За да се ограничи излизането на учениците от прогимназиален етап от училище по време на междучасията, Ви молим да им осигурите закуска за деня.

Нека бъдем отговорни към здравето на децата и околните и търпеливи и постоянни в превенцията!

Благодарим Ви за разбирането!

Изх.№РУО1-6004/05.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.

Необходимо е да създадете организация за преструктуриране на учебното съдържание.

Приложение: Заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

Уважаеми родители,
С оглед опазване здравето на учениците, призоваваме деца с респираторни заболявания, оплакване от болки в гърлото и кашлица да не бъдат изпращани на училище. Търсете становището на личните лекари.

Изх. № РУО1 – 5648/28.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-5642/28.02.2020 г., относно уведомление за карантина, във връзка с COVID-19.

Приложение:
Писмо на СРЗИ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


Уважаеми родители,

Електронно четимите учебници, с които работи 6 ОУ, са достъпни свободно на сайтовете на издателствата.

Уважаеми ученици и родители,

На 18.12.2019 г. и 19.12.2019 г. от 8.00 до 14.00 часа ще се проведе ежегодният Коледен базар в 6 ОУ „Граф Игнатиев“.

Събраните средства ще се използват за закупуване на материали,  възстановяване на стените на сградата откъм задния двор и нанасяне на изображения от ученици, наградени в конкурса за графити на тема по избор:

1.     „С цветно хвърчило летях и свят чуден видях“

2.     „Моята приказка за доброто“

3.     „Едно невероятно пътуване във времето”

Ден на природните и техническите науки
На 04.11.2019 г. в 6 ОУ "Граф игнатиев" се проведе Ден на природните и техническите науки.Бяха организирани пет работилници, в които се включиха желаещите ученици от начален и прогимназиален етап:
-Роботика;
-3D принтиране;
-Физика;
-Химия;
-Биология;
Под ръководството на представители от Фондация" Университет за деца" и учители от 6 ОУ бяха проведени интересни експерименти, показващи практическото приложение на знанията по природните и техническите науки.

 

Уважаеми родители,

Съгласно писмо на министъра на образованието и науката
№ 9105-336 от 01.10.2019г. за ученик, допуснал 5 неизвинени отсъствия за 1 месец, месечната помощ на родителя за дете се прекратява за 1 година.

Откриване на учебната 2019/2020 година и родителски срещи
Откриване на учебната година на 16.09.2019 г. от 10 часа.
Родителска среща за първи клас на 04.-9.2019 г. от 18 часа.
Родителска среща за учениците от втори, трети и четвърти клас на 17.09.2019 г. от 18 часа.
Родителска среща за учениците от пети, шести и седми клас на 18.09.2019 г. от 18 часа.

Предоставяне на ЛЗПК /лична здравна профилактична карта/ с пълен имунизационен статус на всички ученици
Уважаеми родители,
На родителските срещи на 17 и 18.09.2019 г. трябва да предоставите ЛЗПК с пълен имунизационен статус на вашите деца. По разпореждане на СРЗИ информацията в ЛЗПК трябва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне. Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.
При неподадени данни СРЗИ ще предприеме допълнителни действия спрямо некоректните родители.
Молим за коректно подадени данни в срок.

На 21.05.2019г.- отворени врати за 1-ви клас 10.00 до 16.00 часа.

На 21.05.2019г. - 12.00 до14.00 часа - консултации- срещи с учителите от прогимназиален етап.

Неучебни дни - 21.05.2019г., 23.05.2019г., 27.05.2019г,

24.05.2019г. - празник на славянската писменост и култура.

Скъпи ученици, учители и родители,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че нашето 6 ОУ „Граф Игнатиев“ участва в престижно състезание - Викторина на английски език – в което се състезаваха четвъртокласници от избрани столични училища тази пролет.

Викторината бе организирана от международен езиков център International House Sofia (www.ihsofia.bg) и издателство Klett.

Възпитаниците на нашето училище имаха възможност да се изявят, да демонстрират знания, бързина и състезателен дух в естествена английска среда. Те продължават участието си към полуфиналите заедно със своите класни ръководители и преподаватели по английски език.


Предстои последният етап на викторината  25 април 2019 г.от 17.00 – 18.00 ч. в офиса на IH Sofia: бул. Ситняково 39А

Победителите ще спечелят едноседмично обучение по английски език в Англия с възможност за туристически обиколки и разглеждане на забележителности.

Успех на отбор Ice Troopers, представляващ нашето училище!

Ние вярваме, че това е една чудесна възможност за изява на нашите четвъртокласници.

Всички родители са поканени да присъстват в деня на големия финал.

Нека заедно подкрепим нашите деца в това вълнуващо начинание!

 

От 07.05.2019г. до 17.05.2019г. включително учениците от начален етап ще учат сутрин, а учениците от прогимназиален етап - следобед.

Коледен базар
На 18 и 19.12.2018г. от 08.00 до 14.00 часа ще се проведе ежегодният Коледен базар в 6 ОУ.
Събраните средства ще се използват за 120-годишния юбилей на училището.

През учебната 2018/2019г. столът и бюфетът в 6 ОУ ще се обслужват от фирма "Атанасов- 2 ООД"
Телефон за контакти: 0898578582

Цена на купона: 2,50 лв.
Купони ще се продават в понеделник и петък от 7.30 до 8.30 часа.

Откриване на учебната година на 17.09.2018г. от 10.00 часа.

На 05.09.2018г./ сряда/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за 1 клас.

Родителска среща за учениците от втори, трети и четвърти клас на 18.09.2018г. от 18.00 часа.

Родителска среща за учениците от пети, шести и седми клас на 19.09.2018г. от 18.00 часа.

Прием за 2018/2019 учебна година
4 клас- свободни места в паралелка с изучаване на немски език
5 клас- свободни места  в паралелки  с руски и английски език
6 клас - свободни места в паралелка с английски език
7 клас - свободни места в паралелка с английски език.

Важно за родителите на седмокласниците!
Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,
От 26 до 28 февруари 2018 г. в 6-о ОУ“Граф Игнатиев гостува издателство „Фют”. То е подготвило специална програма за учениците от начален курс, включваща среща с екипа на издателстото , разказ „Как се прави книга“ и Кижарница на колела. Децата ще имат възможност да се докоснат до най-новото и най-интересното от света на детската книга.

Уважаеми ученици,

Във връзка с Националната стратегия за повишаване на грамотността искаме да Ви информираме, че може да се включите в електронното гласуване за избор на детска книга на официалния сайт на кампанията - www.biserche.com, където са публикувани и заглавията на номинираните книги.

Началото на гласуването ще започне на 20.02.2018 г. и ще завърши на 15.04.2018 г.

На 18.12 и 19.12.2017г. от 11.30 часа до 13.30 часа ще се проведе ежегодният Коледен базар в 6 ОУ.
Събраните средства от базара ще се използват за подпомагането на деца в нужда от училището.

Споделяне на добри практики
На 30.11.2017г. и на 06.12.2017г. бяха проведени открити уроци с използване на програма за иновативно обучение Енвижън.


Споделяне на добри практики
На 30.11.2017г. и на 06.12.2017г. бяха проведени открити уроци с използване на програма за иновативно обучение Енвижън.
Г-жа А.Димитрова изнесе в 3 а клас урок по Човекът и обществото.
Г-жа М.Кьосовска изнесе урок по БЕЛ в 4 а клас.
Г-жа Н.Коларова изнесе във 2 а клас урок по Български език.
Г-жа И.Кръстева изнесе в 3 а клас урок по английски език.
На 15.12.2017г. г-жа В.Йорданова ще изнесе открит урок по математика в 2 б клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледна украса от еко материали

На 08.12.2017г учениците от 2 в клас изработиха в часа по Технологии и предприемачество коледни играчки от еко материали.

     

 

 

 

 

Уважаеми ученици,

Училищната библиотека обявява конкурс за най-активен читател през Националната седмица на четенето - 11.12- 15.12.2017г. Награждаването на победителя ще бъде в петък 15.12.2017г. в 13 часа.
Успех на всички участници!

По решение на Педагогически съвет от 11.09.2017г. (Протокол №14) през учебната 2017-2018г. учениците от 6 ОУ ще участват в националните олимпиади и състезания и математическото състезание "Европейско кенгуру" за ученици от 1 до 12 клас.

Уважаеми родители,
Призоваваме ви да дарите парите, които сте решили да отделите за цветя на деца в нужда! На 15.09.2017г. в двора на училището ще бъде поставена кутия за дарения. Благодарим Ви !

В периода 10-16.05.2017г. учениците от 1 до 4 клас ще учат със същото седмично разписание сутрин от 8.00 до 13.00 часа заради провеждане на национално външно оценяване в 4 клас, а учениците от 5 до 7 клас ще учат след обяд, като 7-ми час ще бъде взет нулев.

На 6.04 и 7.04.2017г. от 11.00 до 14.00 часа средствата ще се използват за обновяване на зеления кът в двора на училището.

 

  1.    Великденски базар
 
На 6.04 и 7.04.2017г. от 11.00 до 14.00 часа средствата ще се използват за обновяване на зеления кът в двора на училището.
 
2. За учебната 2017/2018г. няма да има прием в Подготвителен клас. 

 

На 27.03.2017г./ понеделник/- неучебен ден, съгласно Заповед № 09-1702/21.02.2017г. / ден след избори/.

Важно!

9,10,11 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА - НЕУЧЕБНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ-ГРАД

Във връзка със студеното време, прогнозата за оранжев код в София и недостигнатите необходими температури в класните стаи на много училища, със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО - София-град, се удължава коледната ваканция за учениците  на територията на Столична община като дните 9,10,11 януари 2017 година се обявяват за неучебни.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано с началника на РУО.

Олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 08.01.2017г. / неделя / от 9 часа.
Учениците трябва да бъдат в училище  в 8.30 часа.

Уважаеми родители,

Благодаря Ви за усилията, отделеното време и предоставените средства, за да подкрепим едно дете със затруднения.

Педагогическият колектив на 6 ОУ реши всички средства, които ще бъдат събрани на Коледния базар (21,22.12.2016г.), да бъдат дарени на нуждаещо се дете за закупуване на инвалидна количка.

На 16.12.2016г. на тържествена церемония за връчване на Годишните награди на Столична библиотека за 2016г. възпитаникът на 6 ОУ Никола Иванов от 4 а клас получи награда за най-много прочетени книги- грамота "Читател на детска литература за 2016г." и телефон.

На 21 и 22.12.2016г. от 9.30 часа до 13.30 часа / 1-ви етаж/ ще бъде организиран Коледен базар.

Уважаеми родители,
От 01.08.2016г. влиза в сила новият закон за предучилищно и училишно образование( ЗПУО),
Ако имате желание, използвайте линковете на МОН и РИО-София-град от меню Връзки на сайта ни и се запознайте с неговото съдържание.

В "Училищни документи" е качена презентация, представяща ЗПУО

На 28.04.2016г. от 12.30 часа, ще се проведат мероприятия посветени на Безопасността на движението по пътищата:
1.Състезание с ролкови кънки, велосипеди, скейтбордове и тротинетки.
2.Акция за маркиране на неправилно паркиралите автомобили.
3.Обучение на ученически патрули.

На 20 април 2016г. От 8.00 до 9.20 часа в кабинета по музика ще се проведе междуучилищна викторина на английски език. В нея ще участват четири отбора от петите класове, родители и учители. Организатори на събитието са езикова школа . International House Sofia, издателство Клет България и English Language Centre.

Пролетна ваканция от 02.04.2016г до 10.04.2016г.
Родителска среща – прогимназиален етап – 12.04.2016г. от 18.00 часа. 

ВИЖ ПОВЕЧЕ >>

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене