Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Уважаеми родители,

Информация за резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“
http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/.

На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

Уважаеми родители,
 
От 13.11.2020 г.(петък) учениците от 6 и 7 клас преминават на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда).
Спазват седмичното разписание с часови график изписан в рубрика "Разписание на часовете в електронна среда".

Уважаеми родители,

Откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе официално само за първи клас от 9.00 часа.

Останалите ученици да се явят в училище без родители, както следва:

  • II, III, IV клас от 10.00 ч. до 11.00 ч.
  • V, VI, VII клас от 11.30 ч. до 12.30 ч.

Ще се проведе час на класа и ще бъдат раздадени учебниците.

Родителски срещи:

За петите класове родителската среща ще се проведе присъствено 

на 16.09.2020 г. от 18:00 ч. Всички учители, които ще преподават, ще се представят.

Класни ръководители:

клас – Елза Борисова

клас – Светлана Киприна

клас – Мария Асенова

клас – Елена Маринова

За останалите класове родителските срещи ще се проведат онлайн. Информация за датата и часа ще получите от класните ръководители.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че Асоциация „Българска книга“ стартира кампания с надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет с цветя. С този символичен акт децата ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

6 ОУ „Граф Игнатиев“ подкрепя тази благородна идея и призовава своите възпитаници да донесат книга вместо букет с цветя на 15.09.2020 г. и да се превърнат в посланици на четенето.

Уважаеми родители,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и обхвата на учениците Ви информираме, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

На 12.06.2020 г. в 13 часа Комисията  за обработване на документи за прием в първи клас, назначена със Заповед  No 1461-641/18.03.2020  г. на директора на 6 ОУ, и старши експерт „Образование“ от район „Средец“ на Столична община ще извършат жребий за второ класиране на кандидатите за първи клас от четвърта група.

На 28.05.2020 г. в 13 часа Комисията  за обработване на документи за прием в първи клас, назначена със Заповед  No 1461-641/18.03.2020  г. на директора на 6 ОУ, и старши експерт „Образование“ от район „Средец“ на Столична община ще извършат жребий за класиране на кандидатите за първи клас от четвърта група.   

Скъпи учители, ученици, родители,

Поздравявам Ви по случай най-светлия български празник за българското училище – 24 май.

Денят, в който свеждаме глава пред делото на светите солунски братя Константин Кирил Философ и брат му Методий, сътворили за българите и славяните свещените знаци, с които знанието стига до всеки, жаден да го поеме. Светлината на знанието озарява пътя на християнските народи и носи просветление.

 В нашето съвремие чрез книгата открехваме онази вълшебна врата към един приказен, непознат свят, в който ни очакват чудеса, приключения, нови знания. Тя се превръща в богатство за този, който я цени и съхранява.

В този празничен ден правим поклон пред учителя, когото всеки от нас носи в сърцето си. Мъдрецът, подал ръка на малкия човек, за да го води по пътя на знанието, на крилете на фантазията, към мечтите.

Този ден е празник на творческия дух, създаващ красота, хармония, сияние чрез четката и цветовете, музиката и танца. Празник на всичко онова, което се превръща в творение, създадено от човешкото вдъхновение.

Нека в душите ни ехти и химнът, който е знаменателен за нас – „Върви народе възродени” и напомня за българския род и език, за националната гордост и самочувствието ни на българи.

Честит празник!

С уважение,

Ивелина Спасова

Директор на 6 ОУ „Граф Игнатиев”

Уважаеми родители,  
 
Поради обявеното извънредно положение, заявленията за прием в 1-ви клас ще се подават само електронно.  
Заявлението може да намерите тук : https://forms.gle/LVyxsA4jGT8jeB458
и в раздел  Прием- 1 клас.

Уважаеми родители, 

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21 април до 21 май само на електронната поща на училището. Адресната регистрация ще бъде проверена служебно. На следващия ден ще получите входящ номер.
Чуждият език, който ще изучават учениците  - английски език.
Търсете информация в секция прием - 1 клас в заповед на директора.

Организация на обучението в електронна среда

Уважаеми родители и ученици ,

Информираме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна в 6 ОУ „Граф Игнатиев“ е създадена следната организация за дистанционно обучение за периода 16 – 29.03.2020 г.:

          Обучението ще се осъществява основно чрез G Suite в Classroom /в прогимназиален етап/ , електронния дневник One Book и чрез електронните пощи /за начален етап/.

  • График за провеждане на обучението в електронна среда:

Учебният ден ще бъде от 9 до 13 часа при спазване на седмичното разписание за втория учебен срок.

В този интервал от деня учениците ще получават задачи за изпълнение, текстове, презентации, видео уроци, указания за самоподготовка.

Учителите използват времето за поставяне на задания и осъществяване на обратна връзка с учениците.

Учениците от прогимназиален етап имат ангажимент в този часови интервал да бъдат в Google класната стая и да следят получените задания и сроковете за изпълнение.

Учиниците от начален етап ще получават материалите за работа по имейл, изпратен от класния ръководител до родителя.

  • Осъществяването на комуникация с учителите ще се извършва чрез електронните пощи, електронния дневник, електронната платформа G Suite, Viber групи и други канали, уточнени с родителите.

Надяваме се да се включите активно в организираното дистанционно обучение.

Вярваме, че заедно ще успеем да посрещнем това предизвикателство.

Благодарим Ви за разбирането и подкрепата!

 

Бъдете здрави!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Уважаеми родители,

От 16.03.2020 г. ще бъдат завишени нивата на санитарен контрол в 6 ОУ и ще бъде ограничен достъпът на външни лица до сградата на училището.

С цел превенция на вирусни инфекции Ви призоваваме да осигурите на децата си дезинфекциращи мокри кърпички за ръце. За да се ограничи излизането на учениците от прогимназиален етап от училище по време на междучасията, Ви молим да им осигурите закуска за деня.

Нека бъдем отговорни към здравето на децата и околните и търпеливи и постоянни в превенцията!

Благодарим Ви за разбирането!

Изх.№РУО1-6004/05.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.

Необходимо е да създадете организация за преструктуриране на учебното съдържание.

Приложение: Заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

Уважаеми родители,
С оглед опазване здравето на учениците, призоваваме деца с респираторни заболявания, оплакване от болки в гърлото и кашлица да не бъдат изпращани на училище. Търсете становището на личните лекари.

Изх. № РУО1 – 5648/28.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-5642/28.02.2020 г., относно уведомление за карантина, във връзка с COVID-19.

Приложение:
Писмо на СРЗИ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


Уважаеми родители,

Електронно четимите учебници, с които работи 6 ОУ, са достъпни свободно на сайтовете на издателствата.

Уважаеми ученици и родители,

На 18.12.2019 г. и 19.12.2019 г. от 8.00 до 14.00 часа ще се проведе ежегодният Коледен базар в 6 ОУ „Граф Игнатиев“.

Събраните средства ще се използват за закупуване на материали,  възстановяване на стените на сградата откъм задния двор и нанасяне на изображения от ученици, наградени в конкурса за графити на тема по избор:

1.     „С цветно хвърчило летях и свят чуден видях“

2.     „Моята приказка за доброто“

3.     „Едно невероятно пътуване във времето”

Ден на природните и техническите науки
На 04.11.2019 г. в 6 ОУ "Граф игнатиев" се проведе Ден на природните и техническите науки.Бяха организирани пет работилници, в които се включиха желаещите ученици от начален и прогимназиален етап:
-Роботика;
-3D принтиране;
-Физика;
-Химия;
-Биология;
Под ръководството на представители от Фондация" Университет за деца" и учители от 6 ОУ бяха проведени интересни експерименти, показващи практическото приложение на знанията по природните и техническите науки.

 

Уважаеми родители,

Съгласно писмо на министъра на образованието и науката
№ 9105-336 от 01.10.2019г. за ученик, допуснал 5 неизвинени отсъствия за 1 месец, месечната помощ на родителя за дете се прекратява за 1 година.

Откриване на учебната 2019/2020 година и родителски срещи
Откриване на учебната година на 16.09.2019 г. от 10 часа.
Родителска среща за първи клас на 04.-9.2019 г. от 18 часа.
Родителска среща за учениците от втори, трети и четвърти клас на 17.09.2019 г. от 18 часа.
Родителска среща за учениците от пети, шести и седми клас на 18.09.2019 г. от 18 часа.

Предоставяне на ЛЗПК /лична здравна профилактична карта/ с пълен имунизационен статус на всички ученици
Уважаеми родители,
На родителските срещи на 17 и 18.09.2019 г. трябва да предоставите ЛЗПК с пълен имунизационен статус на вашите деца. По разпореждане на СРЗИ информацията в ЛЗПК трябва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне. Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно.
При неподадени данни СРЗИ ще предприеме допълнителни действия спрямо некоректните родители.
Молим за коректно подадени данни в срок.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене