Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Добротворчество

Добротворчество

Учениците от 6в клас с класен ръководител г-жа Р.Митева организираха за Великденските празници поредната благотворителна акция. За подпомагане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" в гр. Самоков бяха осигурени по предварително предложен списък необходими за кухнята принадлежности.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене