Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Не на агресията!

На 22 март 2019 г. учениците от V б клас, подкрепени от своите родители, дариха и засадиха две туи и една магнолия в Зеления кът на училището. Мотото на тази благотворителна акция беше: „НЕ НА АГРЕСИЯТА!“

184328184332

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене