Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Знам и мога повече

През изминалата учебна година ученици от VII клас, с обучителни трудности по БЕЛ, участвахав проекта „Твоят час“. Занятията се провеждаха след часовете и в тях учениците попълваха пропуските в знанията си по български език и литература, упражняваха се, решаваха тестове. Справиха се успешно на НВО, защото вече знаят и могат повече.

На 15.06.2017 г. те представиха кратките си визитки и последни рап новини от училищния живот. На тази представителна изява присъстваха учители, родители  и ученици.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене