Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Лекция за девойките от 5- тите класове

На 22.03.2016г. бе организирана лекция за девойките от 5- тите класове на тема „Хигиена на половата система“.
На 24.03.2016г. бе проведена интерактивна среща с учениците от 5- тите класове на тема „ Безопасен интернет“.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене