Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Среща със скъпия за нас гост проф. Христо Пимпирев

На 29.04.2015г. се състоя среща със скъпия за нас гост проф. Христо Пимпирев. Възпитаникът на училището, ръководител на българските експедиции в Антарктида, представи интересни факти от живота на Южния полюс. С огромно любопитство и вълнение учениците участваха в срещата и получиха ценен подарък - плакет на Българската полярна база "Св.Климент Охридски".

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене