Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

28.02.2014г. - Патронен празник по случай 115-годишнината от създаването на училището.

28.02.2014г. - Патронен празник по случай 115-годишнината от създаването на училището.

Неучебен ден за учениците съгласно заповед  РД09-1287/1.10.2013г. на Министъра на образованието и науката.

Вечерта от 18.00 часа в залата на Сатиричния театър ще се проведе празничен концерт. Вход свободен.

28.02.2014г. - Патронен празник по случай 115-годишнината от създаването на училището.

Неучебен ден за учениците съгласно заповед  РД09-1287/1.10.2013г. на Министъра на образованието и науката.

Вечерта от 18.00 часа в залата на Сатиричния театър ще се проведе празничен концерт. Вход свободен.

За тези, които желаят да подкрепят училището, сметката на Училищното настоятелство е :

ОББ

BG05UBBS 80022018814220

Стоян Урумов

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене