Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Открити уроци - Фондация "Четири лапи"

На 18.03.2018г. в двора на 6 ОУ бяха проведени открити уроци, организирани от Фондация
"Четири лапи".

На 18.03.2018г. в двора на 6 ОУ бяха проведени открити уроци, организирани от Фондация
"Четири лапи".Всички ученици  от 1-ви до 4-ти клас участваха в демонстрациите, проведени от слепи доброволци, които показаха как кучетата помагат на слепита хора и как всеки, който има желание би могъл да им помогне.

DSC04066DSC04068

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене