Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

В периода 10-18.05.2018г.

В периода 10-18.05.2018г. учениците от начален курс ще учат сутрин от 8.00- 13.00 часа а учениците от прогимназиален етап след обед от 12.30 - 18.30 часа / 7-ми час ще се провежда като 0 час/

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене