Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Националната стратегия за повишаване на грамотността

Уважаеми ученици,

Във връзка с Националната стратегия за повишаване на грамотността искаме да Ви информираме, че може да се включите в електронното гласуване за избор на детска книга на официалния сайт на кампанията - www.biserche.com, където са публикувани и заглавията на номинираните книги.

Началото на гласуването ще започне на 20.02.2018 г. и ще завърши на 15.04.2018 г.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене