Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Среща на 10.01.2018г.

Уважаеми родители,
Общественият съвет Ви кани на среща на 10.01.2018г./ сряда/ от 18.00 часа в кабинета по музика по повод ученическите униформи.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Последни новини

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене