Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Споделяне на добри практики

Споделяне на добри практики
На 30.11.2017г. и на 06.12.2017г. бяха проведени открити уроци с използване на програма за иновативно обучение Енвижън.


Споделяне на добри практики
На 30.11.2017г. и на 06.12.2017г. бяха проведени открити уроци с използване на програма за иновативно обучение Енвижън.
Г-жа А.Димитрова изнесе в 3 а клас урок по Човекът и обществото.
Г-жа М.Кьосовска изнесе урок по БЕЛ в 4 а клас.
Г-жа Н.Коларова изнесе във 2 а клас урок по Български език.
Г-жа И.Кръстева изнесе в 3 а клас урок по английски език.
На 15.12.2017г. г-жа В.Йорданова ще изнесе открит урок по математика в 2 б клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене