Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Училищната библиотека обявява конкурс за най-активен читател

Уважаеми ученици,

Училищната библиотека обявява конкурс за най-активен читател през Националната седмица на четенето - 11.12- 15.12.2017г. Награждаването на победителя ще бъде в петък 15.12.2017г. в 13 часа.
Успех на всички участници!

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене