Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Учениците от 6 ОУ ще участват в националните олимпиади и състезания

По решение на Педагогически съвет от 11.09.2017г. (Протокол №14) през учебната 2017-2018г. учениците от 6 ОУ ще участват в националните олимпиади и състезания и математическото състезание "Европейско кенгуру" за ученици от 1 до 12 клас.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене