Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Промяна в графика за класни работи през първия учебен срок, 2016/2017 учебна година.

Промяна в графика за класни работи през първия учебен срок, 2016/2017 учебна година.

Изтегли графика

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене