Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Да помогнем на дете в нужда

Педагогическият колектив на 6 ОУ реши всички средства, които ще бъдат събрани на Коледния базар (21,22.12.2016г.), да бъдат дарени на нуждаещо се дете за закупуване на инвалидна количка.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене