Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ние обичаме да четем

На 16.12.2016г. на тържествена церемония за връчване на Годишните награди на Столична библиотека за 2016г. възпитаникът на 6 ОУ Никола Иванов от 4 а клас получи награда за най-много прочетени книги- грамота "Читател на детска литература за 2016г." и телефон.

На 16.12.2016г. на тържествена церемония за връчване на Годишните награди на Столична библиотека за 2016г. възпитаникът на 6 ОУ Никола Иванов от 4 а клас получи награда за най-много прочетени книги- грамота "Читател на детска литература за 2016г." и телефон.
Г-жа Спасова с гордост прие наградата на 6 ОУ - плакет, грамота и книги- за успешно сътрудничество със Столична библиотека.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене