Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Благотворителност

На 21 и 22.12.2016г. от 9.30 часа до 13.30 часа / 1-ви етаж/ ще бъде организиран Коледен базар.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене