Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

От 01.08.2016г. влиза в сила новият закон за предучилищно и училишно образование( ЗПУО)

Уважаеми родители,
От 01.08.2016г. влиза в сила новият закон за предучилищно и училишно образование( ЗПУО),
Ако имате желание, използвайте линковете на МОН и РИО-София-град от меню Връзки на сайта ни и се запознайте с неговото съдържание.

В "Училищни документи" е качена презентация, представяща ЗПУО

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене