Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

14.05.2016 (събота) -учебен ден с програмата за понеделник

14.05.2016г ./ събота/- учебен ден с програмата за понеделник.
12.00 часа - карнавал на тема: Литературен герой

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене