Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Отличени ученици на Софийски математически турнир

Отличени ученици на Софийски математически турнир проведен на 09.11.2019 г.

Димитър Светославов Лазаров - 7 г клас - бронзов медал
Борис Димитров Велев - 1 в клас - грамота
Николай Бориславов Градинаров - 6 б клас - грамота

dlazarov

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене