Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Среща с представители на образователни институции от Ирландия, Испания и Румъния

На 11 и 12.11.2019 г. в училището се проведе среща с представители на образователни институции от Ирландия, Испания и Румъния, партньори по проект: 4 Creativities 2019-BG01-KA201-062354, по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене