Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

На 28.02.2018г. в 6 ОУ"Граф Игнатиев"

На 28.02.2018г. в 6 ОУ"Граф Игнатиев" по случай световния ден против тормоза в училище шестокласници представиха презентации на тема " Кибертормоз" пред ученици от 1,2,3 и 4 клас.

0318 c0318 d 

На 20.02.2018 г. в Столична библиотека учениците от IIб клас бяха специални гости на официалния старт на гласуването в шестото издание на Наградата "Бисерче вълшебно".

0318 a0318 b

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене