Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ученически конкурс „Освобождението на София“

Наградени ученици от Шесто основно училище „Граф Н.П. Игнатиев“ в Общоградския ученически конкурс „Освобождението на София“, посветен на 140 години от Освобождението от Османско владичество.

Наградени ученици от Шесто основно училище „Граф Н.П. Игнатиев“ в Общоградския ученически конкурс „Освобождението на София“, посветен на 140 години от Освобождението от Османско владичество.
На 21 декември 2017 г. В Руския информационен център на Столична градска библиотека се проведе награждаването на отличените есета, стихотворения, презентации и картини от общоградския конкурс. В конкурса бяха наградени 8 представители от шести и седми клас на нашето училище: Боян Симеонов – 6гза презентацията „Битката при Долни и Горни Богров“, Констанинтин-Денислав Иванов – 7в клас за презентация „Приносът на Вито Позитано за София“, Параскева Пенкова – 7б класза стихотворение: , Луиза Петрова – 6 в клас за есе „Моят град“, Надежда Джорева- 6в клас за стихотворението „Свободна София“, Ана-Мария Хаджийска – 6в клас за есе ”Освобождението на София”, Йоана Енчева от 6б клас за стихотворението „Шопските апостоли“ , Камелия Колева от 6а клас за доклад “Срещу пламъците“, Деница Митова от 6аклас за доклад „Щурмът на ледения връх“ с преподаватели Емилия Георгиева и Митошка Стратиева.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене