Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Kонкурс за детска рисунка "Рицарят в мен"

И през учебната 2016/2017 година учениците от 6 ОУ под ръководството на г-жа Светлана Киприна , отново взеха участие в конкурса за детска рисунка " Рицарят в мен", чиято основна идея е възвръщането на такива забравени ценности като уважение и зачитане на достойнството на другите, благородство и взаимопомощ...Но и възвръщане на романтичния дух в нашия живот, блясъка на красивото а защо не и вяра във вълшебното. Рада Кръстева и Донна Мечкуевска от 5 а клас бяха наградени и допуснати до националния етап. На 17 май 2017г. беше награждаването на победителите, един от които е Донна Мечкуевска. Гордеем се с този успех и и пожелаваме нови творчески идеи и постижения.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене