Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ежегоден конкурс за уреди за кабинета по физика

На 03.06.2017г. се състоя ежегодният конкурс за уреди за кабинета по физика, организиран от СФБ / Съюза на физиците в България/. Първа награда получи Александър Йорданов от 6 б клас.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене