Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Дирекция "Национална система 112" запозна учениците от 2-рите класове с начина, по който работи системата

На 3 май екип от Дирекция "Национална система 112" запозна учениците от 2-рите класове с начина, по който работи системата, чрез кратка презентация. Второкласниците задаваха интересни въпроси и се справиха отлично в проведената викторина.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене