Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ансамбъл за електроакустична музика (АЕМ)

На 08.03.2017г. Ансамбъл за електроакустична музика (АЕМ) с ръководител Христо Петков изнесе образователни концерти пред учениците от начален и прогимназиален етап. Бяха представени творби на Бах, Моцарт, Петко Стайнов и др. Гост беше Стефан Стайнов син на композитора Петко Стайнов.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене