Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Явления на границата на две среди

На 04.11.2016г. г-жа Румяна Митева- учител по физика и математика изнесе пред 32-ма учители от София иновативен урок по предмета „Човекът и приридата“.
Темата „Явления на границата на две среди“, нова в учебното съдържание за 5 клас, бе интересна и увлекателна за учениците, които участваха с удоволствие в извършването на различни опити.

23

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене