Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Посещение на къща-музей “Баба Илийца“

На 07.11.2016г. учениците от 7 клас посетиха къщата музей “Баба Илийца“ в с.Челопек и Черепишкия манастир.
Учениците бяха възхитени от уникалната природа.
С интерес следяха урока по родолюбие в музея “Баба Илийца“.
Докоснаха се до бита на българите от минало. 
Силно впечатление им направи историята на Черепишкия манастир и Вазовата стая.

1

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене