Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Среща с г-н Тодор Анастасов и г-н Станко Анков

На 14.06.2016г. учениците от 6а и 6б се срещнаха с г-н Тодор Анастасов - стоматолог, ветеран от Втората световна война, който разказа за преживяванията си в хода на военните действия.
Г-н Станко Анков сподели с учениците своите спомени за времето на управление на Александър Стамболийски.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене