Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Традиция в училището е провеждането на музикални образователни концерти

Традиция в училището е провеждането на музикални образователни концерти.
През месец март Ансамбълът за Електроакустична Музика / АЕМ/ с ръководител Христо Петков поднесе на учениците откъси от творчеството на Моцарт.

aem133906

aem134231

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене