Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Превенция на злоупотребите и тормоза на децата в Интернет

През месец март 2014г. се проведе обучение на педагогическия екип в 6 ОУ на тема: "Превенция на злоупотребите и тормоза на децата в Интернет".

Обучението се проведе в 2 модула под ръководството на специалисти от фирмата "В § И Консултинг Ейджънси"ЕООД в сътрудничество с Асоциация.

През месец март 2014г. се проведе обучение на педагогическия екип в 6 ОУ на тема: "Превенция на злоупотребите и тормоза на децата в Интернет".

Обучението се проведе в 2 модула под ръководството на специалисти от фирмата "В § И Консултинг Ейджънси"ЕООД в сътрудничество с Асоциация

Родители и Българска линия за онлайн безопасност. В хода на работата учителите бяха запознати с рисковете, които крият социалните мрежи

и с различните видове тормоз върху и между децата в Интернет.

Експерти изготвиха насоки и препоръки относно процедурите и стъпките при насилие/тормоз., които ръководството на училището ще използва при изготвяне на дългосрочна стратегия за превенция на тормоза в училище.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене