Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

6 ОУ „Граф Игнатиев” открива Център за интерактивно обучение

На 17 май 2013г. /петък/ 6 ОУ „Граф Игнатиев” открива Център за интерактивно обучение, създаден с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Той  се състои от мултимедиен кабинет, ремонтиран основно, със съвременно обзавеждане /подходящи маси и ергономични столове/, модерни аудио-визуални средства и различни видове компютри;  два ремонтирани и съвременно оборудвани компютърни кабинета и два  обновени и модернизирани кабинета по природни и обществени науки.

На 17 май 2013г. /петък/ 6 ОУ „Граф Игнатиев” открива Център за интерактивно обучение, създаден с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Той  се състои от мултимедиен кабинет, ремонтиран основно, със съвременно обзавеждане /подходящи маси и ергономични столове/, модерни аудио-визуални средства и различни видове компютри;  два ремонтирани и съвременно оборудвани компютърни кабинета и два  обновени и модернизирани кабинета по природни и обществени науки.

За да могат да се използват  иновационни форми и методи на обучение, е инсталиран съвременен софтуер и е изградена  локална мрежа и постоянна интернет връзка.
Прилежащите фоайета и коридори са превърнати в зони за отдих и социални контакти.

Центърът за интерактивно обучение e на стойност 186 637,21 лв. и ще се ползва от 500 ученици на възраст от 6 до 14 години. Те ще учат в просторни и модерни кабинети, които ще могат да ползват и в извънучебно време за  различни извънкласни дейности и мероприятия.

Мултимедийният кабинет ще се ползва както за провеждане на учебни занятия, така и за организиране на разнообразни събития като семинари, обучения, презентации и др.
Проектът ще способства за:
- Повишаване на резултатите на националното външно оценяване в четвърти и в седми клас
- Увеличаване на броя на класираните ученици в национални и в международни състезания и олимпиади
- Повишаване на квалификацията на преподавателите за успешно прилагане на интерактивни методи  и използване на електронниучебници
-  Повишаване на конкурентната способност на училището чрез предлагане на качествено и стимулиращо обучение.

Проектът допринася за изграждането на модерна високотехнологична среда в училището и създава предпоставки за пълноценно обучение, отговарящо на съвременните европейски и световни тенденции в образованието.
Уверени сме, че благоприятната учебна среда  ще направи учебния процес  по-продуктивен.

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене