Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Нашата училищна градина !

Успешен старт на една благородна идея!
Със събраните до момента средства бе осъществен първият етап от проекта за създаване на зелен кът в двора на 6 ОУ.
Сърдечна благодарност на учениците от 5 и 6 клас и на отзивчивите татковци, които помогнаха за сбъдването на една красива мечта- Нашата училищна градина!

Успешен старт на една благородна идея!
Със събраните до момента средства бе осъществен първият етап от проекта за създаване на зелен кът в двора на 6 ОУ.
Сърдечна благодарност на учениците от 5 и 6 клас и на отзивчивите татковци, които помогнаха за сбъдването на една красива мечта- Нашата училищна градина!

2012 00012012 0002

2012 0003 2012 0004

2012 0005 2012 0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене