Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Приемно време психолог

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ПСИХОЛОГ ДИАНА ПЕТРОВА

ПОНЕДЕЛНИК

9.30 – 14.30 ч.

ВТОРНИК

11.30 – 18.30 ч.

СРЯДА

9.30 – 14.30 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

11.00 – 18.00 ч.

ПЕТЪК

9.00 – 15.00 ч.

                                                                                                                                                                                                                       Телефон за връзка – 0884 60 25 12

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене