Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Правилник за дейността на училището

ул.6-ти септември № 16, Район “Средец” тел: 988-17-13; тел/факс: 987-51-95;


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 6 OУ „ГРАФ Н. П. ИГНАТИЕВ“

ИЗТЕГЛИ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 6 OУ „ГРАФ Н. П. ИГНАТИЕВ“

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 6 OУ „ГРАФ Н. П. ИГНАТИЕВ“

ЗАПОВЕД ЗА СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене