Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Учителски екип

Име Длъжност

1

Ивелина Георгиева Спасова

Директор, училище

2

Виолета Неделчева Красналиева

Заместник-директор учебна дейност

3

Емилия Атанасова Георгиева

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

4

Мария Георгиева Иванова - Александрова

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

5

Елза Костадинова Борисова

Старши учител, английски език в прогимназиален етап

6

Ива Петкова Кръстева

Старши учител, английски език в начален етап на осн. образование

7

Татяна Мирчова Божанова

Старши учител, английски език в прогимназиален етап

8

Мариана Василева Ингилишка

Старши учител, математика в прогимназиален етап

9

Нина Христова Соколова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

10

Миглена Кирилова Петрова

Ръководител, компютърен кабинет

11

Митошка Иванова Стратиева

Старши учител, история и география в прогимназиален етап

12

Людмила Стоева Николова

Старши учител, биология и химия в прогимназиален етап

13

Румяна Благоева Митева

Старши учител, физика и математика в прогимназиален етап

14

Лили Иванова Тодорова

Старши учител, музика в прогимназиален етап

15

Светлана Станкова Киприна - Баева

Старши учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап

16

Венера Симеонова Стойчева

Старши учител, технологии в прогимназиален етап

17

Свиленка Методиева Тончева

Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

18

Стойка Любенова Павлова

Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

19

Недялка Петрова Илиева

Старши учител, подготвителна група

20

Аделина Костадинова Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

21

Магдалена Бориславова Гаврилова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

22

Таня Мирчева Дамянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

23

Петя Дакова Събчевска

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

24

Маргарита Стоянова Кьосовска

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

25

Живка Георгиева Дунева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

26

Ани Руменова Настева

Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

27

Ивелина Дончева Гочева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

28

Латинка Спасова Парашкевова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

29

Лора Спасова Урумова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

30

Зоя Викторова Какалашева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

31

Галя Иванова Бърдарова-Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

32

Невяна Димитрова Коларова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

33

Венета Стефанова Йорданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

34

Илка Ненова Йорданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

35

Велислава Христова Петрова - Ангелова

Заместник-директор учебна дейност

36

Йоана Кирилова Владимирова

Младши възпитател

37

Сияна Веселинова Стоянова

Младши възпитател

38

Преслава Красимирова Тихолова

Младши възпитател

39

Павлина Иванова Радева

Старши възпитател

40

Десислава Красимова Иванова

Младши възпитател

41

Диана Христова Петрова

Психолог

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене