Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ученик на годината

   
         
Даниела Трачева-ученик на 2016г.   Мия Пеева-ученик на 2015г.   Денислав Димчев-ученик на 2014г.
         
     
         
Яна Стойнова-ученик на 2013г.   Георги Детелинов- ученик на 2012г.    

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене