Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Ресурсен кабинет

ПСИХОЛОГ ДИАНА ПЕТРОВА
Телефон за връзка – 0884 60 25 12

понеделник   10.00 – 16.00ч.
вторник   09.00 – 14.00ч.
сряда   10.00 – 17.00ч.
четвъртък   11.00 – 18.00ч.
петък   09 – 14.00ч.

РЕСУРСЕН КАБИНЕТ

Контакти

Шесто основно училище "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Факс: +359 2 987 51 95
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@abv.bg

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Пом.директор: Виолета Красналиева
телефон: +359 2 988 17 13
факс: +359 2 987 51 95

Търсене